ایده‌های نو افتا

در این مسابقه، شرکت کنندگان ایده‌های نوآورانه خود در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات را ثبت می‌نمایند. ایده‌های شرکت‌کنندگان از سوی کمیته داوری جشنواره بررسی و ایده‌های برگزیده با راهنمایی مربیان جشنواره از راه دور، تکمیل و شرکت‌کنندگان در نهایت با در نظر گرفتن نظرات داوران در مرحله نهایی جشنواره در هفته اول اسفند 95، ارائه نهایی خود را عرضه خواهند کرد. تیم ها در مرحله نهایی جشنواره یک غرفه در نمایشگاه ترویجی افتا خواهند داشت. نمونه اولیه طرح، طرح کسب و کار و تیم مورد نیاز برای پیاده‌سازی و تجاری‌سازی این طرح از جمله مواردی است که در داوری نهایی مد نظر قرار خواهد گرفت. 3 طرح برتر انتخاب و ضمن دریافت جایزه ویژه، تسهیلات لازم به منظور راه اندازی یک کسب و کار نو در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات برخوردار خواهند شد.

ثبت نام کنید

جوایز مسابقه

تیم سوم

1 میلیون تومان

تیم اول

2 میلیون تومان

تیم دوم

1.5 میلیون تومان

به همراه تسهیلات جهت راه‌اندازی کسب و کار نو در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، مرکز نوآوری و تجاری‌سازی دانشگاه صنعتی اصفهان و جذب حمایت مراکز شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاران

حامیان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان


(+98)-313-3915336

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد. استفاده از مطالب تنها در صورت دریافت تاییدیه کتبی مجاز است.